Είπαν...

«Το κρασί στην Κίνα προβάλλεται σαν το ποτό που συμβαδίζει με το νέο lifestyle της χώρας και το άνοιγμά της στον υπόλοιπο κόσμο» ― Huiqin Ma, #15, Αύγουστος 2007