Είπαν...

«Το ποτήρι και το κρασί είναι άρρηκτα δεμένα και μόνο η ανθρώπινη παρέμβαση τα μεταμορφώνει σε έργα τέχνης» ― May-Eliane De Lencqesaing, #9, Αύγουστος 2006