Τίνα Παπασίνου

  • Συνέντευξη

    Baron Patrick de Ladoucette: Η ήρεμη δύναμη του Λίγηρα

    Μία από τις πιο σημαίνουσες προσωπικότητες στον κόσμο του κρασιού, ο βαρόνος Patrick de Ladoucette, πίνει ένα ποτήρι Ασύρτικο με την Τίνα Παπασίνου, η οποία δεν χάνει την ευκαιρία να του κάνει μερικές ερωτήσεις.