Τίνα Παπασίνου

  • Taittinger: Οικογενειακή υπόθεση

    Με παρουσία τριών αιώνων στην Καμπανία, ο οίκος Taittinger έχει να διηγηθεί πολλές ιστορίες, που ξεκινούν από το Pierry του 1734 και φτάνουν στη Μεγάλη Βρετανία του 2023!

  • Συνέντευξη

    Baron Patrick de Ladoucette: Η ήρεμη δύναμη του Λίγηρα

    Μία από τις πιο σημαίνουσες προσωπικότητες στον κόσμο του κρασιού, ο βαρόνος Patrick de Ladoucette, πίνει ένα ποτήρι Ασύρτικο με την Τίνα Παπασίνου, η οποία δεν χάνει την ευκαιρία να του κάνει μερικές ερωτήσεις.